Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda, gevestigd aan Ayurdaay Nilayam, J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ayurveda-hengelo.com Ayurdaay Nilayam, J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo 0650482801

Miriam Alberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda Hij/zij is te bereiken via Info@ayurveda-hengelo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda neemt [ niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda) tussen zit. Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:Wij gebruiken geen geautomatiseerde verwerkingsprogramma’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar, factuur gegevens voor de belastingdienst

Personalia > Bewaartermijn > 7 jaar

Adres > Bewaartermijn > 7 jaar

Enzovoort > Bewaartermijn > 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ayurveda-hengelo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ayurdaay Nilayam- House of Ayurveda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ayurveda-hengelo.com