Ayurdaay Nilayam opleiding tot Ayurveda therapeut

Onze opleiding heeft als doel om groepen studenten intensief te begeleiden tijdens hun Ayurveda-reis. De opzet van ons programma biedt een goede balans tussen praktijk en theorie. De theorielessen zijn opgebouwd vanuit de originele teksten van de Astanga Hridayam.

De student krijgt tijdens de opleiding uitgebreid de kans om in de praktijk therapeutische vaardigheden te ontwikkelen via de praktijkopdrachten tijdens lessen en stage(s).

Klik hier om de studiegids te downloaden.

START OPLEIDING 22 oktober 2022! 

Alle data voor de opleiding vind je hier

De stage voor het komend lesjaar zal plaatsvinden in Nederland.

En vergeet ook niet om de algemene voorwaarden te lezen!

De opleiding Ayurveda therapeut van Ayurdaay Nilayam is ook voor 2022 weer geaccrediteerd door de KTNO

Onze opleiding is ook opgenomen in het register van de CRKBO

Binnen de Ayurveda wordt onderscheid gemaakt tussen Ayurveda therapeut, Ayurveda practitioner (ook wel Ayurveda Praktizijns genoemd) en Ayurveda arts (BAMS, GAMS, Vaidya, Regulier).

De studenten bij Ayurdaay Nilayam wordt opgeleid tot Ayurveda therapeut.

Aan het einde van de studie is de student in staat om zelfstandig een anamnese af te nemen, deze vervolgens te verwerken in een behandelplan en op basis van dit plan een goed opbouwend advies te geven over leefstijl, voeding en behandeling.

Diploma-uitreikingen 2017

De doelgroep van een toekomstige therapeut is: cliënten met een niet-gediagnosticeerde disbalans. Een niet-gediagnosticeerde disbalans is een klacht die niet door een (ayurveda) arts is gediagnosticeerd. Het gaat hier dus om mensen die niet per se lijden aan een ernstige aandoening of chronische ziekte. De studenten wordt geleerd dat mensen met dergelijke ernstige aandoeningen of chronische ziekten ALTIJD eerst moeten worden doorverwezen naar een (ayurveda) arts.

De opleiding richt zich met name op preventie of behandelingen na doorverwijzing door een (ayurveda) arts.

De therapeut begeleidt en adviseert de cliënt. De adviezen die in het behandelplan zijn opgenomen zorgen voor balans en herstel van lichaam en geest.

Ook na de diploma begeleidt en adviseert Ayurdaay Nilayam de student als de student de behoefte heeft om verder te studeren en zich te ontwikkelen als Ayurveda practitioner.

Tijdens nascholingsdagen krijgen oud-studenten die al werkzaam zijn ook ruim de kans om vragen te stellen en inhoudelijk te werken aan cases.

Ayurdaay Nilayam schakelt regelmatig gastdocenten in.

Studiebegeleiding

Tijdens de volledige opleiding is er voortdurende studiebegeleiding. Op twee vaste momenten tijdens de studieperiode zijn er individuele gesprekken tussen de student en de docent: bij aanvang en halverwege de opleiding. Hier zal ook de studiebelasting worden besproken. De studenten moeten als groep samenwerken en zullen door de docent en de studiegenoten op hun verantwoordelijkheden en inbreng worden gewezen.

Gedurende de opleiding werken studenten samen in intervisiegroepen. Op verzoek kan een docent een intervisiebijeenkomst begeleiden. Het betreft dan voornamelijk inhoudelijke ondersteuning.

Toelatingscriteria

Ayurdaay Nilayam zal, indien gewenst, een kennismakingsgesprek hebben met de toekomstige student. Dit kan zowel persoonlijk als via Skype.

Studenten die al een deel van de training elders hebben gevolgd en vrijstelling willen, nodigen wij uit voor een toelatingstest voor het theorie- en praktijkgedeelte om te kijken of het juiste niveau en de kennis aanwezig is. Deze test kost 90 euro.

Studiemateriaal

Ayurdaay Nilayam zorgt voor het verplichte werkboek.

Aanbevolen literatuur

  • A textbook of Kayachikitsa, Dr. Subhash Ranade
  • Vagbhata’s Astanga Hridayam
  • Vagbhata’s Astanga Samgraha
  • Robert Sveboda, Prakriti
  • Dr. Claudia Welch, Balance your hormones, Balance your life

Stage India

Na het laatste lesblok gaan de studenten 3 weken ervaring opdoen in de Manna Home kliniek in India. Hier gaan de studenten praktisch aan de slag met alles wat zij hebben geleerd. In samenwerking met ons team in India helpen de studenten bij het opmaken van een behandelplan en krijgen ze de kans mee te denken bij de uitvoering van de behandelingen. De behandelend arts of therapeut ter plaatse zal hierbij uitgebreid begeleiden en aansturing geven.

Aan het einde van deze stage kunnen de studenten hun cases inleveren en het examen maken. Voor studenten die het volledige programma in India willen volgen is het mogelijk om een periode van 10 weken te komen studeren. Vraag hierover meer info bij ons aan. Bij minimaal 2 studenten plannen we een programma van 10 weken in.

Curriculum

Onderwerp

Uren

1 Kennismaking, Introductie  
2 Astanga Hridayam 1,2 en 3 30
3 Praktijkblok Massage en Marma,
incl. therapeutische begeleiding in gesprekstechniek,
anamnese en behandelplan leren opstellen
d.m.v. cases, Dinacharya.
70
4 Astanga Hridayam hoofdstuk 7,8 en 10 30
5 Praktijkblok Marma en Purva Karma behandelingen,
pols- en tongdiagnose.
70
6 Stage in Manna Home, afronden cases,
waaronder theorie:
Astanga Hridayam hoofdstuk 4,5,6 en 9.
90
7 Examen 6

Toetsing

Studenten worden op alle onderdelen (praktijk en theorie) getoetst.

De studenten werken tijdens de volledige studie zowel individueel als in groepsverband aan cases, die uitvoerig worden besproken en op Hbo-niveau moeten worden uitgewerkt.

Het afsluitende examen moet met voldoende resultaat worden behaald om het diploma voor de opleiding te kunnen ontvangen.

Alle (onderstaande) onderdelen tellen mee voor de eindbeoordeling.

1 Sutra hoofdstuk 1, 2 en 3 Tussentijdse toets
2 Massage, Marma, Dinacharya Cases en afrondende praktijktoets
3 Sutra 7, 8 en 10 Tussentijdse toets
4 Behandelingen, Purva Karma en Marma Praktijkexamen
5 Stage India in de Manna Home kliniek,

waaronder theorie: Sutra 4, 5, 6 en 9

Afronden cases
6 Examen Examen

Ayurdaay Nilayam biedt de opleiding o.a. aan in haar praktijkruimte aan de J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo (Ov.)

Deze locatie is goed te bereiken via het openbaar vervoer (op loopafstand van station Hengelo Oost en stadsbus) en er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen in de buurt.

Locatie Ayurdaay Nilayam