Skip to main content

De geschiedenis van Ayurvedische geschriften

Ayurveda heeft zijn basis in verschillende geschriften die zijn samengesteld door meesterlijke auteurs. Drie van de meest bekende en invloedrijke auteurs zijn Vagbath, Susruta en Caraka. Deze visionaire denkers hebben ons voorzien van waardevolle kennis over Ayurveda en hebben de fundamenten gelegd voor deze holistische leefwijze/ geneeskunde. Laten we eens kijken naar de geschiedenis, verschillen en overeenkomsten tussen deze samenstellers van de Ayurvedische geschriften.

Vagbath: De samensteller van de Astanga Hridayam

Vagbath is de samensteller van de Astanga Hridayam, een belangrijk Ayurvedisch geschrift dat de essentie bevat van de eerdere werken van Charaka en Susruta. Hij was een geleerde die in de 7e eeuw na Christus leefde en wordt beschouwd als een pionier op het gebied van Ayurveda. Vagbath heeft de principes en praktijken van Ayurveda op een systematische en toegankelijke manier vastgelegd in de Astanga Hridayam. Zijn werk omvat verschillende onderwerpen, waaronder diagnostiek, behandelingen, kruidenpreparaten, chirurgische procedures en voedingsadviezen. In vroegere tijden werd de kennis van Ayurveda doorgegeven door middel van het vraag en antwoord. De leraar zat met zijn studenten en beantwoordde de vragen die van de studenten kwamen. De bron van deze kennis werd doorgegeven in Sutras.  Sutras zijn verzen die in een bepaalde melodie gereciteerd worden en doorgegeven. Uiteindelijk zijn deze gezongen verzen op schrijft gekomen. Vagbath heeft een structuur gebracht in al die losse Sutras die op schrijft waren gekomen en hij heeft ze onderverdeeld in de 8 takken van Ayurveda. Hij heeft de kennis zo veel mogelijk gelaten zoals het was, hij heeft her en der wat weggelaten en iets toegevoegd daar waar nodig. Hierdoor is dit een tekst geworden die voor veel Westerse mensen goed te begrijpen is. 

Susruta: De samensteller van de Susruta Samhita

Susruta was een andere belangrijke Ayurvedische geleerde die leefde rond de 6e eeuw voor Christus. Hij wordt geassocieerd met de samenstelling van de Susruta Samhita, een baanbrekend geschrift dat zich voornamelijk richt op chirurgie en anatomie. Dit werk biedt gedetailleerde beschrijvingen van verschillende chirurgische procedures, instrumenten en technieken. Susruta heeft ook bijgedragen aan andere aspecten van Ayurveda, zoals diagnostiek, kruidengeneeskunde en voeding. Zijn werk heeft een blijvende invloed gehad op de ontwikkeling van de Ayurvedische chirurgie.

Caraka: De samensteller van de Caraka Samhita

Caraka was een vooraanstaande Ayurvedische geleerde die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Ayurveda. Hij heeft de Caraka Samhita samengesteld, een uitgebreid geschrift dat een breed scala aan onderwerpen behandelt, waaronder diagnostiek, behandelingen, preventieve geneeskunde, voedingsleer en ethiek. Caraka’s werk benadrukt het belang van het in balans brengen van de drie dosha’s (Vata, Pitta en Kapha) en het behoud van een gezonde levensstijl om ziekten te voorkomen. Zijn bijdragen aan Ayurveda hebben geleid tot een dieper begrip van de menselijke anatomie, fysiologie en pathologie.

De verschillen en overeenkomsten

Hoewel Vagbath, Susruta en Caraka allemaal belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de Ayurvedische geschriften, zijn er ook enkele verschillen tussen hun werken. Vagbath’s Astanga Hridayam richt zich op een breed scala aan onderwerpen en biedt een holistische benadering van de geneeskunde. Susruta’s Susruta Samhita legt daarentegen de nadruk op chirurgie en anatomie, met gedetailleerde beschrijvingen van procedures en instrumenten. Caraka’s Caraka Samhita bestrijkt een breed scala aan onderwerpen en legt sterk de nadruk op preventieve geneeskunde en het behoud van een gezonde levensstijl.

Ondanks deze verschillen hebben Vagbath, Susruta en Caraka ook enkele overeenkomsten in hun benadering van Ayurveda. Ze geloofden allemaal in de holistische aard van de geneeskunde en het belang van het in balans brengen van lichaam en geest. De ziel werd hierin niet over het hoofd gezien. Vaak wordt geschreven het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. Maar de ziel is een pure staat van zijn die niet in of uit balans kan zijn. . Ze benadrukten ook het belang van individuele constitutie (prakriti) en het begrip van de drie dosha’s (Vata, Pitta en Kapha) in het bepalen van iemands gezondheid en ziekterisico. Bovendien waren ze allemaal gericht op het bevorderen van preventieve geneeskunde en het voorkomen van ziekten door middel van een gezonde levensstijl en voedingsrichtlijnen.

De Ayurvedische geschriften zijn samengesteld door meesterlijke auteurs zoals Vagbath, Susruta en Caraka, die ons hebben voorzien van waardevolle kennis over Ayurveda. Vagbath’s Astanga Hridayam, Susruta’s Susruta Samhita en Caraka’s Caraka Samhita zijn werken die een diepgaand begrip bieden van de principes en praktijken van Ayurveda. Hoewel ze verschillen in focus en onderwerpen, delen ze een gemeenschappelijke visie op holistische geneeskunde, preventie en balans. Deze geschriften blijven van onschatbare waarde en vormen de basis voor moderne Ayurvedische behandelingen en therapieën.

Om het werk van Vagbath toegankelijk te maken is er onlangs de eerste Nederlandse vertaling van dit werk verschijnen. Ayurguide….