Skip to main content

Ayurveda biedt een diepgaand begrip van het hele universum. Het gaat niet alleen over het behandelen van ziekten, maar omvat ook een diepe observatie van de natuur en het universum in al zijn facetten. Ayurveda erkent de verbondenheid tussen microkosmos (het individu) en macrokosmos (het universum), waarbij de mens wordt gezien als een replica van de natuur zelf. Daarom richt Ayurveda zich ook op theorieën over evolutie en de schepping van het universum.

De filosofische context van Ayurveda

De Vedische filosofie behandelt het proces van schepping vanuit verschillende perspectieven. Er zijn zes filosofische systemen in India, bekend als Shat darshana, die elk een uniek gezichtspunt bieden op het scheppingsproces. Deze systemen baseren zich op de oude Vedische geschriften als hun autoriteit.

Panch Mahabhuta Siddhanta

Volgens dit concept bestaat alles, inclusief de mens, uit een combinatie van de vijf basiselementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Deze elementen zijn de essentiële bouwstenen van de natuur en elk element heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en eigenschappen.

De vijf elementen in Ayurveda

  • Aarde: zwaar, ruw, hard, langzaam, inactief, vast, stevig, niet extreem warm of koud.
  • Water: zwaar, vloeibaar, zacht, inactief, slijmerig, koud, nat, beweeglijk, troebel.
  • Vuur: licht, ruw, scherp, heet, droog, verspreidend.
  • Lucht: licht, ruw, helder, subtiel, niet extreem warm of koud.
  • Ruimte: licht, glad, zacht, inactief, niet extreem warm of koud.

Het principe van omgevingsgelijkheid (Lok Purusha Samyata)

Ayurveda benadrukt de voortdurende interactie tussen het individu en het universum. Deze interactie vindt plaats via de uitwisseling van de vijf elementen, die essentieel zijn voor het handhaven van de homeostase en het algemene welzijn.

Het principe van overeenkomst en ongelijksoortigheid (Samana en Vishesha Siddhanta)

Een basisprincipe van Ayurveda is dat dingen worden verbeterd door het gebruik van overeenkomstige stoffen en verzwakt door het gebruik van niet-gelijksoortige stoffen. Het lichaam reageert op overeenkomsten of verschillen op dezelfde manier. Dit betekent dat het consumeren van voedsel met overeenkomstige eigenschappen het bijbehorende element in het lichaam kan vergroten, terwijl het gebruik van niet-gelijksoortige voedingsmiddelen kan leiden tot onevenwichtigheden.

De oorzaak en gevolg theorie (Karya Karan Vada)

Volgens deze theorie vindt er geen gebeurtenis plaats zonder een achterliggende oorzaak. Het principe van oorzaak en gevolg is fundamenteel in Ayurveda en benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van alle aspecten van het universum.

Het begrijpen van de filosofische achtergrond van Ayurveda biedt een dieper inzicht in de principes en praktijken van deze oude geneeskunde. Door deze principes toe te passen, kunnen we streven naar een evenwichtiger en gezonder leven.