Skip to main content

Algemene voorwaarden opleiding Ayurdaay Nilayam 

 

Inschrijving 

Inschrijving voor de opleiding of de vervolgtraining kan via e-mail: info@ayurdaay.com o.v.v. inschrijven opleiding. Je ontvangt dan een factuur. 

 

Voorwaarden voor deelname 

Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden er kennismakingsgesprekken plaats. Ook is het mogelijk om kennis te maken en informatie te delen op nog te bepalen momenten. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, meteen na ontvangst van de factuur. Betaling in termijnen is mogelijk. De opties hiervoor staan vermeld op de factuur. Inschrijvingen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De voor jou gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Studenten die hebben betaald krijgen voorrang. 

Annuleren 

Annuleren door cursist 

Als er sprake is van annulering van de training om medische redenen kan de student een email sturen naar info@ayurdaay.com, met in de bijlage een doktersverklaring. De student krijgt dan het betaalde bedrag retour min €125,- administratiekosten. Gevolgde lessen worden uiteraard verrekend. 

 

Bedenktermijn

Vanaf het moment dat wij je inschrijving bevestigd hebben, heb je een bedenktermijn van 14 (veertien) dagen waarbinnen je de overeenkomst zonder opgave van reden kunt herroepen. Je kunt de overeenkomst herroepen door binnen de bedenktermijn per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt herroepen. Nadat je de overeenkomst hebt herroepen, krijg je 14 (veertien) dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retourzenden zijn voor je eigen rekening. In het geval je de overeenkomst herroept voordat de cursus van start gaat, ontvang je alle betalingen die je tot dat moment hebt gedaan, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing, van ons terug. 

 

Start de cursus voordat jouw bedenktermijn is afgelopen? 

Het kan zijn dat de cursus al begint voordat uw bedenktijd verlopen is. In dat geval moet je uitdrukkelijk verzoeken om al binnen uw bedenktijd te starten met de cursus en te verklaren dat je dus afziet van de bedenktermijn. In dat geval kun je de overeenkomst niet meer herroepen als de cursus al afgelopen is binnen de bedenktermijn. 

 

Heb je verzocht om de cursus binnen jouw bedenktijd te starten en loopt de cursus langer door? Dan kun je – ook al is de cursus al gestart – de overeenkomst binnen de bedenktermijn nog wel herroepen, maar dan zullen wij een redelijke vergoeding voor het genoten onderwijs in rekening brengen. 

 

Annuleren door Ayurdaay Nilayam 

Bij onverhoopte annulering van de opleiding of bijscholing door Ayurdaay Nilayam wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, maar niet als de deelnemer voor een andere startdatum kiest. 

 

Eigendomsrecht 

Al het lesmateriaal, inclusief het studieboek dat is ontwikkeld door Ayurdaay Nilayam, is en blijft eigendom van Ayurdaay Nilayam en dit werk mag niet gekopieerd en/of gedeeld worden zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd aan Miriam Alberts. 

 

Klachtenregeling 

Wij zien graag dat je tevreden bent over ons opleidingsinstituut. Jouw klacht is voor ons een instrument om na te gaan op welke onderdelen wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een klacht over Ayurdaay Nilayam opleidingen? Eenvoudige klachten kun je telefonisch bespreken met Miriam Alberts op 06-50482801. Kan de klacht niet telefonisch worden opgelost, richt je dan schriftelijk tot: 

 

Ayurdaay Nilayam, klachtencommissie, 

J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo. 

 

Hoe ziet de klachtenprocedure er uit? 

  • Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht sturen wij je een ontvangstbevestiging. Schriftelijk ingediende klachten zullen ter kennis worden gebracht bij de klachtencommissie 
  • De klachtencommissie van Ayurdaay Nilayam zal de klachten behandelen. 
  • Ayurdaay Nilayam streeft ernaar je binnen veertien (14) werkdagen van een inhoudelijke reactie te kunnen voorzien. Als deze termijn niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. 
  • Jouw klacht zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld. 
  • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. 
  • De gehele klachtenprocedure zal – uitzonderingen daargelaten – binnen zes weken worden afgerond. 
  • Ingediende klachten worden geregistreerd en bewaard voor een periode van twee jaar. 

Leden klachtencommissie: 

Marco Vrieling 

Marita Kruse 

Nannette Lindenberg 

Als je niet akkoord gaat met de uitkomst van deze klacht dan kun je deze klacht indienen bij de KTNO: https://www.ktno.nl/klachtenregeling, waar Ayurdaay Nilayam bij is aangesloten.